laatste update juli 2016

HOME PAGE

Op deze site vindt u informatie over het dorp Heijplaat, het best verstopte geheim van Rotterdam. Het ligt midden tussen de havens en heeft een bijzonder rijke cultuur historische achtergrond. De site verschaft informatie over de geschiedenis van het dorp, maar geeft vooral ook inzicht in de zoektocht naar de  maatschappelijk verantwoorde integrale herstructurering van het oud industrieel gebied Heijplaat/RDM.

WAT IS HEIJPLAAT :

Onlangs beschreef iemand die op een mooie zomerdag op het dorp een rondleiding kreeg van een lokale gids Heijplaat/RDM als een geweldig open lucht museum. De karakteristieke architectuur met veel bijzondere details in de rustige straatjes van het 100 jaar oude tuindorp, staan in schril contrast met de bedrijvigheid in de havens rond het dorp. Het is een bijna onwerkelijk beeld van een rustiek leefomgeving midden in het kloppend hart van de wereldeconomie. Heijplaat is echter ook een dorp waar grote veranderingen plaats vinden.

Heijplaat/RDM zit middenin een transitie. Het was de scheepwerf RDM met een aangrenzend dorp oude-stijl- negentiennoach. Het moet nu een kenniscentrum worden met de ambitie om voorop te lopen in de vormgeving en de invulling van onze wereld van de toekomst. Het gebied zou in 2020 energieneutraal moeten zijn. De grote maatschappelijke en economische veranderingen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een duurzame wereld en de spanning die dat met zich mee brengt, zijn goed zichtbaar en bijna tastbaar op het dorp Heijplaat door een herstructurering die in volle gang is.

Heijplaat is een bijzonder tuindorp middenin de havens van Rotterdam. Heijplaat is 100 jaar geleden gesticht en gebouwd door scheepsbouwer RDM. In het verleden was het dorp onlosmakelijk verbonden met de Rotterdamse Droogdok Maatschappij.

Dat is nu anders. RDM is al lang geen scheepsbouwer meer, maar het toonbeeld van Rotterdams innovatief vermogen. De band met Heijplaat en de RDM is verre van wat het geweest is. Over en weer wordt slechts de wens uitgesproken waarde te hechten aan een sterke band tussen het dorp en de RDM Rotterdam, maar het dorp loopt ver achter in de planning als het gaat om de vernieuwingen die in het vooruitzicht gesteld werden toen in 2005 daadwerkelijk werd begonnen met de gezamelijke aanpak van de herstructurering, met de woningbouwcorporatie die eigenaar is van het merendeel van het onroerend goed op Heijplaat in the lead. Er is sinds die tijd veel energie en geld in de RDM gestopt, maar de strijd voor Heijplaat is nog lang niet gestreden. Voor het dorp en de inwoners heeft het hele verhaal vooralsnog niet veel goeds opgeleverd. Een enkeling vindt werk op het RDM Rotterdam terrein en een enkeling die op het terrein werkt heeft een huis gekocht op het dorp, verder wacht het gedeeltelijk gesloopte dorp met smart alweer veel te lang op nieuwbouw. De corpiratie is al lang niet meer in the lead.

Dat alles maakt Heijplaat op dit moment tot een bijzondere en interessante plek. Zo is de Heijsehaven bij Heijplaat de eerste stadshaven die een volledig nieuwe invulling heeft gekregen, een invulling die weliswaar goed past in de omgeving, geschiedenis en achtergrond van het dorp, maar het is absoluut niet de invulling die in het begin van de planning in de koker zat en er zal nog heel wat water door de Maas naar zee stromen voordat het dorp is wat het worden moet. Hier ligt dus het echte verhaal van innovatie op straat, een verhaal van vallen en opstaan, het verhaal over de manier waarop in Rotterdam vormgegeven wordt aan duurzame integrale ontwikkeling en vernieuwing in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen binnen het Stadshavensgebied, inclusief de bewoners.

Heijplaat is en blijft ondanks alle veranderingen een groene oase tussen havens, kranen en stapels containers. Het is er uitstekend wonen voor hen die er tegen kunnen om middenin de rauwe dynamiek van de wereldeconomie te wonen. Verder wordt er door de bewoners tegen alle verdrukking in gevochten voor het voortbestaan van de kwaliteit van wonen op het dorp, want die wil nog wel eens te makkelijk naar de achtergrond geschoven worden door de partners die allemaal hun eigen belang hebben binnen de herstructurering.