laatste update jan 2014

DORP

inwonersaantal momenteel rond de 1350, ligging geïsoleerd tussen Waalhaven en Eemhaven, al jarenlang onderhevig aan een zg herstructurering of transitie naar een andere bestemming.

Heijplaat is in de vaart der volkeren behoorlijk veranderd. Voor een indruk van de sfeer 15 minuten film over het dorp zoals het was. klik hier.
Het tuindorp staat op de nominatie om uitgeroepen te worden tot beschermd stadsgezicht. Enkele panden hebben de status van monument. Het dorp met zijn typische architectuur en wel doordacht stratenplan hebben een uitstraling die unaniem als bijzonder vriendelijk ervaren wordt.
Het naoorlogse dorp dat bestond uit woningen uit de jaren 50/60 is onlangs nagenoeg gesloopt. De grond wordt nu bouwrijp gemaakt en er waren vergevorderde plannen, maar de verantwoordelijk partij voor de nieuwbouw voelt zich niet langer verantwoordelijk en keert afspraken die jaren terug gemaakt zijn de rug toe. Ze beroept zich op de veranderende regelgeving vanuit het Rijk, dus concrete plannen blijven liggen en Heijplaat mag nog langer wachten op de realisatie van nieuwbouw ondanks dat er partijen in de steigers staan om te bouwen.
De wederopbouw brengt spannende uitdagingen met zich mee. Door het veranderen van standpunt van Woonbon, wordt natuurlijk ook personeel opzij geschoven en boventallig verklaard. Hiermee gaat veel specifieke kennis verloren. Een investering van jaren in opbouw van kennis en verkrijgen van inzicht wordt op deze manier met een te groot gemak opzij geschoven.

Zo moet er bijvoorbeeld buitendijks gebouwd worden. Adaptief bouwen heet dat. Adaptief houdt in dat voor bebouwing het maaiveld iets opgehoogd moet worden. Het gaat hier om een ophoging van ongeveer 71 cm.
Naast adaptief bouwen was er ook een andere doelstelling: alles moet duurzaam ontwikkeld worden, innovatief, het moet gedurfd en liefst trendzettend zijn. Er moet een mooie leefbare hoek gebouwd worden die aan gaat sluiten op het tuindorp. Verder worden er momenteel projecten uitgevoerd als Concept House Village. Experimentele woningbouw, vernieuwende bouwstijlen en het gebruik van nieuwe materialen die uitgetest en uitgeprobeerd worden in het nieuwbouwgedeelte. Er worden panden in het kader van Concept House Village gebouwd die blijven staan. Klik hier
Het is dus erg spannend allemaal. Wie gaat er wat en hoeveel bouwen? Blijft de duurzame ambitie staan? Nu is het dorp eigenlijk te klein met te weinig inwoners om de voorzieningen op peil te kunnen houden. Heijplaat.com volgt het allemaal op de voet en probeert u zoveel mogelijk up to date info te verstrekken over de ontwikkelingen. Het is veel werk, maar gezien het aantal bezoeken op de site de moeite waard.